Coaching

Het belangrijkste uitgangspunt van de werkwijze van La Vida is dat alles wat er in je leven gebeurt een uitnodiging is om eens diep in de spiegel te kijken. Alles, maar dan ook alles zit in jou! Dat is goed én ongemakkelijk nieuws. Ongemakkelijk omdat je niemand de schuld kunt geven voor wat er gebeurt, positief omdat gewenste verandering door JOU geïnitieerd kan worden. Jij hebt de leiding over jou leven….of althans zo zou het moeten zijn.

Als je diep in die spiegel kijkt kom je zaken tegen die je al tijden onder het vloerkleed schuift. Onopgeruimde zaken waar je op den duur letterlijk over struikelt. Het struikelen kan zich privé uiten, maar ook op het werk. Denk aan een burn-out, arbeidsconflict enz enz. Iedereen neemt in zijn werkend bestaan zichzelf als mens mee.

Dit uitgangspunt heeft mijn cliënten, en mijzelf, al veel opgeleverd in het leven. Wat die “onopgeruimde zaken” precies zijn zoeken we uit tijdens de coaching. Daarbij hoeft de cliënt niet alles opnieuw te beleven maar gaan we juist op zoek naar nieuwe ondersteunende wegen en nieuwe perspectieven. De wijze waarop ik dat doe is gestoeld op NLP, Mindfulness, klassieke psychologie, transpersoonlijke psychologie en kwantumfysisch denken. Het is mijn specialisatie en deskundigheid die ik al vele jaren inzet naar grote tevredenheid bij mijn cliënten.


Coaching:
direct, integer en betrokken
Na elk coachingstraject is er een moment van feedback. De feedback die ik krijg is dat cliënten mij ervaren als direct, eerlijk, integer en betrokken. Door de betrokkenheid en integriteit is er veiligheid voor de cliënt om de zaken onder ogen te zien wat ze voorheen niet durfden. Met andere woorden: confrontaties worden niet gemeden en kunnen ook worden aangegaan door de veiligheid die men ervaart. Uiteindelijk geeft het ook altijd een gevoel van opluchting en blijdschap.

Coachingsvoorwaarden

Januari 2020

Je overweegt een coachingstraject bij La Vida te volgen.

Ten eerste: je bent van harte welkom!

Om tot een goede dienstverlening te komen vind ik het belangrijk om de voorwaarden duidelijk en transparant te hebben. Voor jou en ook voor mij. Zodat de volle aandacht uit kan gaan naar jou en jouw vraag! Want daar zet ik mij met al mijn kennis en mijn hele hart voor in.

Neem contact op voor een op maat gemaakte offerte.

Helaas wordt mijn werk niet vergoed door de verzekering. Dat is het geval bij steeds meer collega’s. Ik zeg: zie het als een investering in je geluk en mentale en spirituele gezondheid en dus ook je fysieke gezondheid. Het is namelijk life changing! Mocht je graag een coachingstraject volgen bij mij, maar zijn de kosten te zwaar om te dragen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Neem dan contact op om deze te bespreken.

De coachings duren twee uur, tenzij anders is afgesproken.

Bij het coachingsbedrag zijn de volgende zaken inbegrepen:

  • Voorbereiding van een half uur en nawerk van een half uur
  • Telefonische ondersteuning binnen het redelijke (max 15 minuten) vraagt de telefonische ondersteuning meer tijd dan breng ik €10 per 10 minuten in rekening.
  • Mailondersteuning en documenten van La Vida

Meld jezelf tijdig (24 uur vantevoren) af als je niet kunt komen, zodat deze tijd door iemand anders kan worden gebruikt. Als je de afspraak bent vergeten of zijn er andere omstandigheden waardoor je niet hebt afgemeld reken ik de tijd door die ik reeds heb besteed. Doorgaans zal dit een half uur zijn.

De informatie die gegeven wordt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld, met andere woorden het wordt nooit gedeeld. Mocht je dat wel wensen dan moet dat schriftelijk worden aangevraagd door jouzelf. Voor het schrijven van een advies of rapport wordt de tijd in rekening gebracht, nl €55 per uur excl 21 % BTW.

La Vida neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging toe te staan.
La Vida is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consult of overeenkomstige behandelingen, heen of terugreis.

Een coaching kan nooit een medisch advies van een arts of anderszins medisch deskundige vervangen. Een coaching kan echter wel een belangrijke aanvulling en ondersteuning zijn op weg naar genezing.

La Vida adviseert u het tijdig zoeken van medische zorg nooit uit te stellen, of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen.

Adviezen en inzichten verkregen vanuit een coaching zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen (huis)arts.

Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heb je een pacemaker, hartklachten e.d. geef dit dan aan voordat je een coaching aanvraagt.

Mocht je een klacht hebben over mijn werkwijze, handelwijze of bejegening laat het mij dan zo snel mogelijk schriftelijk weten.