Transpersoonlijke psychologie

Transpersoonlijke psychologie gaat uit van gelaagdheid van het bewustzijn. Onderzoek toont aan dat mensen maar 10% bewust zijn van hun overtuigingen en denken, de overige 90% is onderbewust. Deze laag stuurt een groot deel van je leven aan.

Als we contact maken met deze laag komt er enorm veel informatie omhoog. Alleen al het feit dat je bewust bent van wat er speelt in je onderbewustzijn maakt dat er échte wezenlijke stappen gemaakt worden.